slider
iau_newStudent
select_reshteh
سوالات متداول دانشجویان
http://telegram.me/IauBaneh
خبرنامه های دانشگاه آزاد اسلامی - سازمان مرکزی
  • نقل و انتقال دانشجویی

    قابل توجه دانشجویان عزیزی که در شهرستان های دیگر مشغول به تحصیل هستند، و با توجه به مشکلات ایاب و ذهاب و مسائل سخت دانشجویی از جمله دوری از خانواده، ذانشگ ...

  • سوالات متداول دانشجویان : مشاهده مدارک مورد نیاز دانشجویان جدیدالورود : مشاهده قوانین مشمولین نظام وظیفه   : دانلود فرم ثبت نام دانشجویان جدید الورود: دان ...

  • قابل توجه اساتید محترم فرم طرح درس برای افزایش کارایی و کسب اطلاعات بیشتر آموزشی طراحی و تدوین گردیه است لذا مقتضی است ابتدای هر ترم تحصیلی ضمن دانلود فای ...