امورمشمولین

سربازی در کشورایران:

images (3)

سربازی در ایران به خدمت سربازی عمومی گفته می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، به جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید به خدمت سربازی بروند. در ایران برای اولین بار لایحهٔ خدمت اجباری نظام وظیفه در سال ۱۳۰۳  بهمجلس شورای ملی چهارم تقدیم شد و به رغم مخالفت ملاکان بزرگ قانون نظام اجباری که مشتمل بر سی و شش ماده بود در جلسه ۱۷۸ مجلس شورای ملی دوره ۵ مورخ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید.

دفترچه نظام وظیفه به صورت تصویری :

Webp.net-gifmaker (1)

 دانلود دفترچه نظام وظیفه به صورت فایلPDF

نکات مهم برای دانشجویانی که دارای معافیت تحصیلی هستند و دانشجویانی که تا کنون برای معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند:

سنوات مجاز تحصیل دانشجویان در مقاطع تحصیلی :

۱- کاردانی پیوسته و ناپیوسته (۲/۵سال)

۲- کارشناسی ناپیوسته (۳سال )

۳- کارشناسی پیوسته (۵سال )
تبصره ۱: افزایش سنوات مجاز تحصیل :

دانشجویان مشمولی که در سنوات مجاز تحصیل ، فارغ التحصیل نشوند. برای ادامه تحصیل نیاز به تصویب کمسیون موارد خاص دانشگاه دارند تا با مکاتبه به معاونت وظیفه عمومی درخواست افزایش سنوات گردد.

تبصره ۲: تغییر رشته یا دانشگاه با ثبت نام مجدد:

دانشجویان مشمول در کل دوران تحصیل (از دیپلم تا دکترا) صرفا یک بار می توانند انصراف داده وبا ثبت نام مجدد(چه با آزمون یا بدون آزمون فرقی نمی کند) ، (تغییر رشته یا محل تحصیل یا هردو ) معافیت تحصیلی جدید دریافت نمایند . مدت تحصیل رشته و مقطع قبلی جزو سنوات رشته و مقطع جدید محسوب نمی گردد.

اعلام اتمام معافیت تحصیلی : دانشجویان مشمول به محض قطع ارتباط با دانشگاه به عناوین ذیل به سازمان وظیفه عمومی معرفی می گردند .

۱- فارغ التحصیل
۲_ترک تحصیل
۳_انصراف
۴ – اخراج

تبصره : دانشجویان فوق الذکر از زمان اتمام معافیت تحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند تا به خدمت وظیفه اعزام گردند.

دانشجویان انصرافی در صورت داشتن شرایط تحصیل مجددا می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.

تذکرخیلی مهم: دانشجویان اخراجی و دانشجویانی که برای بار دوم «انصراف داده یا ترک تحصیل کرده باشند» باشند اجازه ادامه تحصیل را ندارند. دانشجویان فارغ اتحصیل فقط اجازه تحصیل در مقطع بالاتر را دارند.

تبصره: دانشجویان مقطع کارشناسی در صورت طی بیش از شش نیمسال و فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی ، حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی نمایند.

تبصره:دانشجویان مشمول برای خروج از کشور جهت سفرهای زیارتی ،ساحتی، ورزشی و علمی می توانند جهت انجام امور مربوطه به دفتر امور مشمولین مراجعه نمایند.
دانشجویان ملاک پایان معافیت تحصیلی فارغ التحصیلی یعنی آخرین درسی که در طول مقطع تحصیلی پاس می کنید است نه تاریخی که در برگه معافیت تحصیلی وجود دارد لذا دقت لازم را انجام دهید و پس از فارغ التحصیلی سریعا جهت تعیین تکلیف مقطع بعدی اقدام نمایید