آموزش تعطیل نیست کرونا را شکست می دهیم.

 

دانشجویان و اساتید  عزیز جهت دریافت فایل های مورد نیاز  برای ورود به کلاس وارد سایت زیر شوید

https://azad2.iauec.ac.ir/support

لینک ورود به کلاسهای مجازی

http://lms16.iauec.ac.ir/login/index.php