ریاست

output_0DLGTt


خلاصه ای از رزومه ریاست واحد دکتر میثم اللهمرادی به شرح زیر است:

سوابق آموزشی:

  1. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی .
  2. مدرس در گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی کردستان.
  3. مدرس در گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان استان کردستان.


سوابق مدیریتی و عضویت در شوراها و کمیته ها:

  1. عضو شورای استانی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان.
  2. سرپرست مدیریت خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
  3. معاون دانشجویی و فرهنگی آموزشکده فنی و حرفه ای سما.
  4. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
  5. عضو شورای اداری مالی سما سنندج.
  6. عضو کمیته انضباطی دانشجویی سما سنندج.

    


   فعالیت های علمي:

   1. دکتری  مدیریت ورزشی.
   2. دارای مدرک زبان انگلیسی IAUEPT.
   3. چاپ مقاله
   Association between depression with glycemic control and its complications in type 2 diabetes
   در نشریه:
   Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews
   انتشارات الزویر، دارای اعتبار کیو ۲ در اسکوپوس، همچنین جزو ISI.
   1. پذیرش قطعی مقاله ((ارایه مدل مفهومی ورزش شهروندی در تهران)) در نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.
   2. چاپ مقاله ((تفاوت تصوير بدني و عزت نفس با توجه به نقش جنسيتي در دانشجويان دانشگاه هاي آزاد شهر تهران)) در ویژه نامه همایش مجله تازه های علوم کاربردی ورزش.
   3. سخنراني علمی در هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني در دانشگاه شهيد بهشتي تهران با عنوان ((تفاوت بين تصوير بدني دانشجويان پسر ورزشکار با دانشجويان پسر غيرورزشکار شهر تهران))۱۳۹۳٫
   4. مقاله ((ارتباط بين اعتماد سازماني و مولفه هاي آن با رضايت شغلي در کارکنان سازمان ورزش شهرداري تهران)) در هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني در دانشگاه شهيد بهشتي تهران۱۳۹۳٫
   5. مقاله ((اخلاق در ورزش کشتي، ورزشي پهلواني)) در نخستين همايش اخلاق در ورزش-تهران۱۳۹۲٫
   6. مقاله ((رابطه کفايت مربيگري با انسجام گروهي تيم هاي تکواندو ليگ برتر مردان)) در اولين همايش ملي رويکردهاي نوين در علوم ورزشي و تربيت بدني-تهران۱۳۹۲٫

   7. مهارت های فنی-تخصصی و مهارتی طی شده

    الف)دوره های آموزشی علمی-پژوهشی طی شده

    1. گواهی نامه دوره آموزشی تحلیل تحقیقات کمی با استفاده از نرم افزار SPSS از آکادمی IQS.
    2. گواهی نامه دوره آموزشی تحلیل تحقیقات کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA از آکادمی IQS.
    3. گواهی نامه دوره آموزشی مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افرارهای LISREL & AMOS از آکادمی IQS.
    4. دوره آموزش اصول و مبانی تحقیقات کیفی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
    5. دوره آموزش نظریه سازی داده بنیاد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
    6. دوره آموزش پروپوزال نویسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
    7. دوره آموزش پایان نامه نویسی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
    8. دوره آموزش تحلیل کیفی با نرم افزار NVIVO، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
    9. دوره آموزش تحلیل کیفی با نرم افزار MAXQDA، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

     ب)دوره های مديريتي

     1. گواهی نامه مديريت باشگاه هاي ورزشي از آکادمي ملي المپيک.
     2. دوره مدیریت دانشگاه ها ویژه سرپرستان و رئیسان جدیدالانتصاب دانشگاه آزاد اسلامی.

     ج)دوره های مربيگري

     1. مربیگری بین المللی پرورش اندام از فدراسیون جهانی IFBB.
     2. مربيگري درجه یک ملی پرورش اندام از فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ج.ا.ا.
     3. مربيگري فيتنس از فدراسيون آمادگي جسماني و ايروبيک.
     4. مربيگري طناب زني از فدراسيون ورزش هاي همگاني.
     5. مربيگري ورزش در آب از فدراسيون ورزش هاي همگاني.
     6. مربيگري فوتبال از فدراسيون فوتبال.

ارتباط با ریاست