منشور اخلاقی

قابل توجه دانشجویان گرامی💥
مطابق دستورالعمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی،کلیه دانشجویان ملزم به رعایت مفاد این بخشنامه می باشند.

photo_2019-11-28_13-37-36