ثبت نام ترم دوم ( بهمن ماه ۹۸) دانشگاه آزاد بانه

sabt

ثبت نام ترم دوم ( بهمن ماه ۹۸) دانشگاه آزاد بانه بر اساس سوابق تحصیلی از ۲۸ آبان ماه آغاز شده لذا کلیه متقاضیان
ثبت‌نام کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایید