گروه های آمورشی

رشته های مصوب و چارت درسی رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بانه :


((چارت درسی رشته های  تحصیلی))


گروه معماری :

كارداني پيوسته نقشه كشي معماري

کارشناسی ناپیوسته-كارداني معماري

کارشناسی ناپیوسته-كارداني غيرمعماري

کارشناسی مهندسي معماري-قبل۹۷


گروه حسابداری:

کارشناسی پیوسته حسابداری

چارت كارشناسي ناپيوسته حسابداري

کاردانی پیوسته حسابداری


گروه مدیریت:

ﭼﺎرت ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ امور اداری – نوع دیپلم فنی وحرفه ای اموراداری ورودیهای ۹۶ به بعد

چارت کاردانی پیوسته اموراداری – نوع دیپلم علوم انسانی ورودیهای ۹۶ به بعد

چارت کاردانی پیوسته اموراداری – نوع دیپلم کاردانش رشته اموراداری ورودیهای ۹۶ به بعد

چارت کاردانی پیوسته امور ادری – نوع دیپلم ریاضی و تجربی ورودیهای ۹۶ به بعد

کارشناسی_مدیریت_بازرگانی ورودی۹۵


 گروه برق:

چارت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق-قدرت 

    چارت كارداني پيوسته_الكتروتكنيك


 گروه مترجمی زبان انگلیسی :

چارت ورودی های ۹۷ به بعد

چارت ورودی های قبل۹۷


گروه عمران:

چارت درسی کاردانی پیوسته رشته عمران   

           چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرای عمران

        چارت درسی کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری